Last Updated:
April 30, 2024

Posts tagged "Ads"
Per Page :

Y5Media LLC

Y5 Media pursuing the vision of free public wi-fi in a sustainable business model in which end user and hotspot owner mutually gain out of this. The public wi-fi advertising network delivers your adverts to most relevant locations, such as cafes, malls, public places and staff communities. Display your adverts via banners, videos, survey and feedback form during the login process of wi-fi network. Follow up and retarget your potential customers with SMS and email marketing campaigns gives you fair advantage over traditional and other digital advertising mediums. Y5 Media hardware independent advertising platform is the ideal opportunity for commercial venues to promote their products and services over the guest wi-fi or earning regular income by becoming one of the publishers of our wi-fi AD Network.   Y5 Advertisement Largest wi-fi Advertisement Network with more than 5,000 hotspots including cafes, malls, transport, public places and staff communities across UAE. Delivering more than 3 million impressions every month and giving 300% more conversion than any other digital advertising platform including Google, social media and display networks. Our wi-fi ads are the fairest ads possible where user gets free access to the Internet in exchange for attention to your product or service. […] read more
0 Views : 39

Y5Media LLC

Y5 Media pursuing the vision of free public wi-fi in a sustainable business model in which end user and hotspot owner mutually gain out of this. The public wi-fi advertising network delivers your adverts to most relevant locations, such as cafes, malls, public places and staff communities. Display your adverts via banners, videos, survey and feedback form during the login process of wi-fi network. Follow up and retarget your potential customers with SMS and email marketing campaigns gives you fair advantage over traditional and other digital advertising mediums. Y5 Media hardware independent advertising platform is the ideal opportunity for commercial venues to promote their products and services over the guest wi-fi or earning regular income by becoming one of the publishers of our wi-fi AD Network.   Y5 Advertisement Largest wi-fi Advertisement Network with more than 5,000 hotspots including cafes, malls, transport, public places and staff communities across UAE. Delivering more than 3 million impressions every month and giving 300% more conversion than any other digital advertising platform including Google, social media and display networks. Our wi-fi ads are the fairest ads possible where user gets free access to the Internet in exchange for attention to your product or service. […] read more
0 Views : 36

Cách chạy quảng cáo trên Shopee chốt đơn ào ào

Cách chạy quảng cáo trên Shopee, sẽ giúp các gian hàng nhanh chóng tiếp cận được khách hàng. Lượt truy cập hiện nay tại các Website, ngày càng nhiều và có nhiều người gia nhập thị trường. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các nhà bán hàng xảy ra rất nhiều ở những ngành phổ biến. Bài viết dưới đây, ITP Group sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích nhé! read more
0 Views : 13

Hướng dẫn đăng ký Tik Tok Shop giúp bán hơn 100 đơn mỗi ngày

Cách chạy quảng cáo trên Shopee, sẽ giúp các gian hàng nhanh chóng tiếp cận được khách hàng. Lượt truy cập hiện nay tại các Website, ngày càng nhiều và có nhiều người gia nhập thị trường. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các nhà bán hàng xảy ra rất nhiều ở những ngành phổ biến. Bài viết dưới đây, ITP Group sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích nhé! Các chạy quảng cáo trên Shopee như thế nào? Cách chạy quảng cáo trên Shopee là một công cụ tiếp thị, được Shopee sử dụng và phát triển. Để giúp người bán hàng, tăng khả năng hiển thị và làm nổi bật thông tin sản phẩm. Trong cửa hàng của họ, đối với người dùng Website / ứng dụng. Các sản phẩm, chạy quảng cáo Shopee đều được gắn mác “NHÀ TÀI TRỢ”.   Với cách chạy quảng cáo Shopee, chủ cửa hàng chỉ trả tiền. Cho số lần, người tiêu dùng nhấp vào sản phẩm được quảng cáo. Vì vậy, bên cạnh việc setup quảng cáo thì các chủ cửa hàng. Cần phải tối ưu hóa sản phẩm, cũng như tối ưu hóa ngân sách quảng cáo. […] read more
0 Views : 18

Cách chạy quảng cáo trên Shopee chốt đơn ào ào

Cách chạy quảng cáo trên Shopee, sẽ giúp các gian hàng nhanh chóng tiếp cận được khách hàng. Lượt truy cập hiện nay tại các Website, ngày càng nhiều và có nhiều người gia nhập thị trường. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các nhà bán hàng xảy ra rất nhiều ở những ngành phổ biến. Bài viết dưới đây, ITP Group sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích nhé! read more
0 Views : 17

Y5Media LLC

Y5 Media pursuing the vision of free public wi-fi in a sustainable business model in which end user and hotspot owner mutually gain out of this. The public wi-fi advertising network delivers your adverts to most relevant locations, such as cafes, malls, public places and staff communities. Display your adverts via banners, videos, survey and feedback form during the login process of wi-fi network. Follow up and retarget your potential customers with SMS and email marketing campaigns gives you fair advantage over traditional and other digital advertising mediums. Y5 Media hardware independent advertising platform is the ideal opportunity for commercial venues to promote their products and services over the guest wi-fi or earning regular income by becoming one of the publishers of our wi-fi AD Network.   Y5 Advertisement Largest wi-fi Advertisement Network with more than 5,000 hotspots including cafes, malls, transport, public places and staff communities across UAE. Delivering more than 3 million impressions every month and giving 300% more conversion than any other digital advertising platform including Google, social media and display networks. Our wi-fi ads are the fairest ads possible where user gets free access to the Internet in exchange for attention to your product or service. […] read more
0 Views : 27